Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 oktober 2016

Veilig Thuis

Op 1 januari 2015 zijn het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) en het ASHG (Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld) samengevoegd tot 1 organisatie, genaamd Veilig Thuis. Als er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld, dan  kan men contact opnemen met Veilig Thuis. Er bestaan echter al langere tijd wachtlijsten. Ondanks het feit dat de gemeenten in de regio dit jaar bijna een miljoen euro hebben geïnvesteerd, zijn de wachtlijsten nog steeds niet afgenomen. Hierdoor komen kwetsbare inwoners in gevaar.

Wij hebben de wethouder hierover vragen gesteld.

Veilig Thuis kampt met een capaciteitsprobleem en hoog ziekteverzuim van personeel. Daardoor zijn er wachtlijsten ontstaan en kunnen kinderen die mishandeld worden en volwassenen in een onveilige thuissituatie niet op tijd worden geholpen.

In 2016 hebben de gemeenten in de regio gezamenlijk € 650.000,- toegekend aan Veilig Thuis voor de scholing van de medewerkers en de ondersteuning van de lokale jeugd- en wijkteams. En daarnaast nog eens € 200.000,- verleend om extra personeel aan te nemen. Dit heeft allemaal niet geholpen. Ook de strakkere sturing op Veilig Thuis door de wethouders, wat neerkomt op regelmatig overleg met de organisatie, heeft niet mogen baten.

Wij vinden dit zeer zorgwekkend en vragen ons af of de wethouders wel daadkrachtig genoeg optreden. Het gaat hier om een kwetsbare doelgroep, die zorg nodig heeft en van wie het lokale wijk-/ jeugdteam niet meer weet hoe zij die mensen kunnen helpen. Zij trekken niet voor niets aan de bel bij Veilig Thuis. Deze ontwikkeling verontrust ons.

De wethouder probeert ons gerust te stellen met een notitie waarin oplossingsrichtingen staan beschreven. Deze ontvangen wij echter pas in november. En dat terwijl deze problematiek al bijna een jaar speelt. Ook het argument dat dit capaciteitsprobleem speelt bij alle Veilig Thuis organisaties in Nederland, doet er voor ons niet toe. De wethouder meldt dat momenteel nieuw personeel wordt opgeleid en ingezet, zodat de wachtlijsten de komende maanden opgelost worden. Aan die toezegging houden wij haar. Wij volgen dit aandachtig. De bestuurders, ook van de andere gemeenten moeten hier vaart achter zetten, voordat er een incident plaatsvindt.