Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 februari 2018

D66 in gesprek over de parels van Oud-Beijerland

D66 is ervan overtuigd dat over minder dan een jaar de nieuwe gemeente Hoeksche Waard een feit is. Tot 1 januari 2019 is er nog genoeg te doen. Op 3 februari gingen actieve leden en vertegenwoordigers van D66 afkomstig van het hele eiland met elkaar in gesprek over kansen voor Oud-Beijerland. We bekeken een aantal van de parels van het Spuidorp.

Allereerst Klein Profijt, een mooi (wandel-)gebied met veel historie. In 2014 hebben wij via een motie behoud van de Staart af kunnen dwingen, een gebied waar het college destijds bedrijvigheid wilde vestigen. Belangrijk, want onze fractie vindt dit gebied een van de parels van Oud-Beijerland. Een vertegenwoordiger van het Hoeksche Waardse Landschap (HWL) praatte ons bij over de historie van dit gebied en over het werk van HWL. Ondanks de hoeveelheid vrijwilligers (ruim 450!), werd duidelijk dat de relatie met de lokale politiek best beter kan.

Het centrum speelt een belangrijke rol voor D66. Wij zijn ervan overtuigd dat een vitaal centrum cruciaal is voor Oud-Beijerland én de hele Hoeksche Waard. En in het centrum zien wij nog een flink aantal kansen. Zo kan het aanpakken van de winkelleegstand voortvarender, er kan meer levendigheid komen en de haven kan wel een boost gebruiken. Inspirerend waren de gesprekken met de eigenaren van winkels op de Molendijk. Verschillende aandachtspunten brachten zij naar vormen en vooral een roep om een slagvaardig gemeentebestuur. Kansen zagen zij voor meer horeca en een theater: die versterken de aantrekkingskracht van het centrum en dus ook voor de winkeliers. Het gaat wat hun betreft vooral om diversiteit en levendigheid in het centrum.

Bij het Oude Raadhuis brachten we de kansen voor herstel in oude luister naar voren. De geplande komst van de bibliotheek heeft ingrijpende gevolgen en is voor D66 niet de eerste keus: de locatie is niet ideaal qua bereikbaarheid, vraagt om forse aanpassingen en een dure aanbouw. Wij zien er vooral een plek om – na een zorgvuldige renovatie met respect voor de historie – kunst en museumfunctie goed neer te zetten met de verschillende verenigingen.

Bij restaurant Natuurlijk aan het Spui op het voormalige Mebin-terrein werd de dag afgesloten en werden indrukken met elkaar gedeeld. Het Mebin-terrein is alweer een jaar of zes onderwerp van plannen tot ontwikkeling. Het college ziet graag woningen in de vorm van hoogbouw. Wij zijn zien juist kansen om de oever te betrekken bij een wandelgebied van Oude Tol via de haven tot aan de Staart. Bebouwing kan heel goed maar moet dan iets toevoegen voor iedereen in het dorp: een multifunctioneel centrum, of zoals D66 het ook noemt: ‘Theater aan het Water’. Met een aanlegplaats voor de watertaxi. De motie van D66 uit 2015 dwong onderzoek af naar een dergelijke voorziening. Daaruit blijkt dat het dorp en het eiland zo’n voorziening node missen en het centrum van het dorp de uitgelezen plek is die voorziening te realiseren. Ondertussen weten we dat ook veel inwoners en ondernemers die graag zien komen.

Terecht gaven met name de leden van buiten het dorp aan dat naast mooie en bekende plekken als Oude Raadhuis, Laningpark, Oude Tol en het centrum er ook veel kansen liggen. Bijvoorbeeld de haven, het onderwijs en de sportvoorzieningen Al deze waardevolle indrukken nemen we mee. Om waar het kan deze periode nog stappen te zetten. En daarnaast voor het verkiezingsprogramma als uitgangspunt voor de volgende periode. Dan als onderdeel van een gemeente Hoeksche Waard.