Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 april 2018 dinsdag 20 februari 2018 dinsdag 14 maart 2017 maandag 10 oktober 2016
Veilig Thuis

Veilig Thuis

Op 1 januari 2015 zijn het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) en het ASHG (Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld) samengevoegd tot 1 organisatie, genaamd Veilig Thuis. Als er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld, dan  kan men contact opnemen met Veilig Thuis. Er bestaan echter al langere tijd wachtlijsten. Ondanks het feit dat de…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 1 juni 2016
Twee studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam doen onderzoek naar herindeling Hoeksche Waard

Twee studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam doen onderzoek naar herindeling Hoeksche Waard

Al een tijd ligt het vraagstuk op tafel of de gemeenten Oud-Beijerland, Binnenmaas, Strijen, Cromstrijen en Korendijk samengevoegd moeten worden tot één gemeente Hoeksche Waard. D66 is hier vanaf het begin af aan voorstander van, maar het is een onderwerp waar veel verdeeldheid over heerst. Waar in Oud-Beijerland alle partijen unaniem voor hebben gestemd, zijn…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 24 april 2016
Wie verdienen de eerste jeugdlintjes van Oud-Beijerland?

Wie verdienen de eerste jeugdlintjes van Oud-Beijerland?

Middels een motie van D66 die in zowel Cromstrijen als Oud-Beijerland is aangenomen, kunnen jongeren die zich inzetten voor de maatschappij in aanmerking komen voor een jeugdlintje. De motie, die op 7 juli 2015 in Oud-Beijerland werd ingediend, is door het college van B&W opgepakt en in de afgelopen raadsvergadering is het raadsvoorstel besproken en aangenomen.…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 16 maart 2016 maandag 15 februari 2016 maandag 8 februari 2016
Kap Platanen Zoomwijck: D66 verbijsterd over besluitvorming en vraagt interpellatiedebat aan Platanen in Zoomwijck

Kap Platanen Zoomwijck: D66 verbijsterd over besluitvorming en vraagt interpellatiedebat aan

De fractie van D66 is verbijsterd over de gang van zaken en heeft daarom aanvullende vragen gesteld én een interpellatiedebat aangevraagd. De reden is een groeiend ongenoegen over de gang van zaken rondom de kap van platanen in de Zoomwijcklaan. Afgelopen dinsdag (2 febr. jl.) hebben wij in de raadsvergadering wethouder Van Leenen nog aangesproken…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 november 2015