Steun ons en help Nederland vooruit

Als inwoner van Oud-Beijerland vind ik een fijne leefomgeving erg belangrijk. Voor mij betekent dat schone straten, dat de relatie met mijn buurtgenoten goed is en er genoeg mogelijkheden zijn om mijn vrije tijd op een fijne manier door te brengen. Als moeder van een dreumes vind ik het belangrijk dat mijn kind opgroeit in een veilige en stimulerende omgeving. Verkeersveiligheid, speelgelegenheid en sociale veiligheid staan dan ook hoog op mijn prioriteitenlijstje. Als zelfstandig ondernemer vind ik het belangrijk dat Oud-Beijerland een gunstig vestigingsklimaat heeft: dat levert werkgelegenheid op en dat brengt weer veel positiefs met zich mee voor ons dorp.

Als D66-er geloof ik in het vermogen van mensen om hun eigen leven te bepalen en vind dat de overheid daarin een ondersteunende rol moet hebben. Niet de gemeente bepaalt wat goed is voor mensen, maar de inwoners zelf. Daarbij is het wel belangrijk dat er tweerichtingsverkeer is: niet alleen één keer in de vier jaar je stem uitbrengen en verwachten dat het dan allemaal wel goed komt. Ik geloof in de kracht van gelegenheidsnetwerken: voor ieder ‘probleem’ moeten de mensen die daarbij het meest betrokken zijn, bij elkaar aan tafel komen om samen tot een oplossing te komen. De gemeente heeft daar soms een leidende, maar vaker een ondersteunende rol in. Een mooi voorbeeld van een dergelijk netwerk vind ik een initiatief zoals Buurt Bestuurt (in oprichting in Zoomwijck).

In een tijd waarin de oneliners met stevige politieke standpunten je om de oren vliegen, zou je bijna vergeten dat het – juist in de politiek – draait om het vinden van een modus die voor iedereen werkt. Ik ben blij om bij een partij te horen die juist de nuancering in het politieke debat centraal stelt. Als gemeenteraadslid kan ik bijdragen aan een goede inhoudelijke discussie. Zeker met de veranderingen die de komende jaren op ons af gaan komen, is het belangrijk om alle mogelijkheden te wegen en dan het goede te doen. Daarbij breng ik veel kennis en ervaring op het gebied van veiligheid en openbaar bestuur mee. Ik wil mij voor 100% inzetten voor een fijne, veilige en sociale samenleving waarin iedereen een rol speelt. Ik hoop dat ik van de inwoners van Oud-Beijerland de kans krijg deze belofte waar te maken!

Meer van Martine de Bas